Spółka Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. powstała 1 października 2010 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o instytutach badawczych. Zadaniem spółki jest przede wszystkim transfer rozwiązań technologicznych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG do odbiorców komercyjnych. W związku z tym spółka przejęła od Instytutu EMAG obszary działalności związane z logistyką, marketingiem i komercjalizacją produktów. W ciągu pierwszych miesięcy działalności CTT EMAG stało się znaczącym dostawcą nowoczesnych i unikatowych technologii w obszarach hydrauliki i automatyki przemysłowej, miernictwa przemysłowego, systemów geofizycznych oraz energetyki.

Firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN- EN ISO 9001.

Polityka jakości
Polityka jakości

Firma posiada certyfikaty jakości:

Certyfikat dla ISO 9001
Systemu dla systemu zarządzania wg EN ISO 9001:2008

 

GIG certyfikat ATEXQ str. 2GIG certyfikat ATEXQ str. 1
GIG certyfikat ATEXQ

O sukcesie spółki stanowią z jednej strony renoma produktów marki EMAG, zaufanie klientów oraz silne zaplecze produkcyjno-technologiczne, a z drugiej strony wysoka elastyczność działania, optymalizacja procesów obsługi klienta i wysokie zaangażowanie pracowników. Współpraca w ramach konsorcjum z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz przedsiębiorstwami SEVITEL, EMAG SERWIS i TELVIS pozwala spółce CTT EMAG na kompleksowe zaspokojenie oczekiwań partnerów handlowych, a także zapewnia nieograniczony dostęp do infrastruktury badawczej, zasobów inżynieryjnych i know-how. Tendencje takie jak wzrastająca chłonność rynku urządzeń górniczych w zakresie wysokich technologii, wzrost wydobycia węgla kamiennego na rynkach światowych, społeczny nacisk na wzrost bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska pozwalają nam z optymizmem spoglądać w przyszłość i mieć nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój spółki.

Zapraszamy do współpracy!