11
Marzec

AudioMovie

Projekt

     Projekt „AudioMovie” ma na celu stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji (AD) oraz audionapisów (AS) osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane z życia społecznego. Poza aplikacją zstanie także opracowany portal do udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów oraz rozwiązania prawne dotyczące zasad ich udostępniania w kontekście prawa autorskiego. W ten sposób powstanie technologicznie i legislacyjne kompletne rozwiązanie, które będzie mogło zostać wdrożone tak w kraju jak i zagranicą jako nowy produkt/usługa mająca na celu eliminację wykluczenia społecznego.

 

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: 

Fundacja Siódmy Zmysł 

Instytut Technik Innowacyjnych 

Uniwersytet Jagielloński 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka” 

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o 

Kino Pod Baranami

 

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne.

 

Więcej informacji na www.audiomovie.pl