28
Październik

Polska Nagroda Innowacyjności 2016

Nagroda

W dniach 27-28 października 2016r. w Lublinie odbył się IV Polski Kongres Przedsiębiorczości. Uczestnikiem Kongresu była  Anna Kubańska -  prezes zarządu spółki. Firma Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. została nagrodzona Polską Nagrodą Innowacyjności 2016 za działalność innowacyjną.  Statuetkę odebrano w pierwszy dzień kongresu. Podczas odbioru nagrody wygłoszono kilka zdań na temat prowadzonej działalności. Podczas kongresu Anna Kubańska przedstawiła prezentację „Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców”, w której pokazała drogę „od pomysłu do przemysłu” na przykładzie praktycznej, codziennej współpracy świata nauki i biznesu jakim jest realizacja projektu o akronimie INGEO. Projekt ten  realizowany był  w ramach konsorcjum Instytut Technik Innowacyjnych EMAG i Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań stosowanych PBS2.