04
Sierpień

XVIII Warsztaty Górnicze na Zamku Krzyżackim w Gniewie

Informacje dotyczące konferencji

http://warsztatygornicze.pl/

W dniach 21 - 23 czerwca 2017 r. z zaproszenia Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk firma CTT EMAG Sp. z o. o. uczestniczyła w konferencji naukowej XVIII Warsztatów Górniczych z cyklu Górnictwo: człowiek - środowisko - zrównoważony rozwój. Celem Warsztatów Górniczych była prezentacja aktualnych wyników badań oraz wymiana informacji naukowych i praktycznych z zakresu rozpoznawania i ograniczania zagrożeń środowiska na terenach górniczych i pogórniczych oraz zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji złóż surowców mineralnych. Firma CTT EMAG Sp. z o. o. zaprezentowała sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych.