RODOS - Popiołomierz bez izotopu


Opis

Ciągły pomiar zawartości popiołu i masy węgla kamiennego, brunatnego, lignitów i odpadów.

Cechy
Informacje techniczne

Rodzaj materiału

węgiel kamienny, węgiel brunatny, lignity

Granulacja węgla

0÷200/300 mm

Minimalna grubość warstwy węgla na taśmie

~100 mm

Zakres pomiarowy

5÷80%

Błąd pomiaru (statyczny, bezwzględny określony wielkością 1 σ) uwzględniający błąd próbobrania i oznaczenia chemicznego zależy od rodzaju węgla:
- dla węgla o granulacji 0÷200 mm
- dla miałów węglowych
σ = 2% Aa
σ = 1÷1,5% Aa

Dokładność odczytu

0,1%

Rodzaj pomiaru

dynamiczny, bezstykowy, automatyczny

Wizualizacja wyniku pomiaru

na monitorze i wyświetlaczach

Wyjścia

analogowe 4÷20 mA, RS-485/422, modemy

Napięcie znamionowe zasilania

220 Vsk, 50 Hz opcja: 42 Vsk, 50 Hz

Warunki zabudowy

dowolna taśma (np. zbrojona)

Wymiary zewnętrzne i masa podzespołów

(zależne od szerokości taśmy):
obudowa wraz z głowicą pomiarową:

 

- długość

2500÷4800 mm

- wysokość

750÷1340 mm

- szerokość

1520÷2700 mm

- masa

1500÷4200 kg

- waga taśmociągowa MWT

szerokość taśmy × 960 mm, 161÷272 kg

Warunki pracy:

 

- temperatura otoczenia

5÷40°C, opcja -20÷40°C

- wilgotność względna powietrza przy temperaturze 20°C

20÷80%

- ciśnienie atmosferyczne

700÷1060 hPaPobierz kartę katalogową