CPW-1, CPW-1G - Czujnik ciśnienia wody


Opis

Czujnik ciśnienia wody typu CPW-1 przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia wartości ciśnienia wody w dołowych instalacjach zasilanych z rurociągów przeciwpożarowych. W wersji CPW-1G dostosowany do medium w postaci gazu w stanie ciekłym (gaz FE-36).

Cechy
Informacje techniczne

Metrologiczne

        

 

- zakres pomiarowy

 

0,1÷3 MPa

- ciśnienie maksymalne

 

6 MPa

- dokładność ustawienia ciśnienia progowego

 

1%

- histereza

 

5% ustawionego ciśnienia progowego

Elektryczne

 

 

- sygnał wyjściowy

 

Zestyk przełączny 2 A/30 V lub przełączalna zestykiem rezystancja wg zamówienia

Warunki pracy

 

 

- optymalna temperatura pracy

 

5÷60°C

- medium

 

CPW-1 – woda, olej, sprężone powietrze, emulsja wodno-olejowa

CPW-1G- gaz w stanie ciekłym: FE-36

- dopuszczalne parametry wejściowe

 

Uᵢ=30V DC, Iᵢ=2A, Lᵢ=7µH

Mechaniczne

 

 

Wymiary gabarytowe

 

ᴓ40x143 mm

Masa

 

Ok. 0,4 kg

Maksymalna długość przewodu

 

10 m

 

 

 

Stopień ochrony obudowy

 

IP 65Pobierz kartę katalogową