ZES-40 - Zespół sterujący


Opis

Elektryczne sterowanie kierunkiem przepłwu medium roboczego w maszynach i urządzeniach stosowanych w podziemiach wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  

Cechy
Informacje techniczne

PARAMETRY PRACY

                    

 

Rodzaj pracy

 

Praca ciągła

Warunki pracy:

 

 

- temperatura otoczenia

 

0÷65°C

- wilgotność względna powietrza    

 

Do 95%, przy temperaturze 25°C

Ciecz hydrauliczna

 

Emulsja olejowo-wodna, olej hydrauliczny lub inny o podobnych własnościach

- lepkość nominalna cieczy

 

37 mm²/s

- zakres lepkości

 

2,8 do 380 mm²/s

- wymagany poziom filtracji

 

40 µm

- ciśnienie nominalne

        

32 MPa

- ciśnienie maksymalne             

                                     

35 MPa

- maksymalny przepływ

 

Zależny od ciśnienia roboczego, medium hydraulicznego i dopuszczalnych środków ciśnienia na zaworach rozdzielaczy wykonawczych

- optymalna temperatura pracy
  (cieczy w zbiorniku)                                           

 

20 ÷ 60°C

- zakres temperatury cieczy

 

0 ÷ 70°C

Napięcie zasilania

 

10,2 … 13,8 V DC z zasilacza z zasilaczem iskrobezpiecznym o maksymalnym prądzie wyjściowym 2 A

Dopuszczalne parametry wyjściowe

 

Uᵢ = 15,3 V, Iᵢ = 2 A, Lᵢ ≈ 0; Cᵢ ≈ 0

Rezystancja cewki

 

R = 126 ± 10 Ω

Prąd znamionowy bezpiecznika cewki

 

250 mA, bezpiecznik jednokrotnego działania

Wymiary gabarytowe

 

40 × 133,5 × 165 mm

Masa                                                                                                                  

 

Około 4,0 kgPobierz kartę katalogową