SEMI-2 - Sterownik elektrohydrauliczny elektropneumatyczny


Opis

Elektryczne sterowanie kierunkiem przepływu medium roboczego w maszynach i urządzeniach stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Cechy
Informacje techniczne

Elektryczne

 

- napięcie zasilania

12 ± 15% V DC

- rezystancja cewki

R = 110 ± 10 Ω

Warunki pracy

 

- temperatura otoczenia

-20 … +60°C

- wilgotność względna powietrza

do 95%

- rodzaj pracy

praca ciągła

 

SEMI-2/…/OL

SEMI-2/…/E

SEMI-2/…/P

- ciśnienie nominalne                       

[MPa]

16

32

0,63

- maksymalne ciśnienie robocze

[MPa]

20

35

0,9

- maksymalny przepływ medium

[l/min]

1,3

1,7

0,7

- zakres temperatury cieczy

0 … 70°C

- wymagany poziom filtracji

40 µm

- zakres lepkości

2,8 do 380 mm²/s

Mechaniczne

 

Wymiary

42 × 91,6 × 132 mm

Masa

Około 1,5 kg

Stopień ochrony obudowy

IP 65Pobierz kartę katalogową