CT-90/PT - Czujnik Temperatury


Opis

Stosowany jest w układach do analogowego pomiaru temperatury. Służy do pomiaru temperatury korpusów maszyn i urządzeń pracujących np. w warunkach dołowych w kopalniach. Instalowany może być w obwodach iskrobezpiecznych, w których występują np. układy obróbki sygnałów mierzonych.

Cechy

Czujnik Temperatury CT-90/pt ma korpus mosiężny zakończony częścią gwintowaną M12 x 1,5 mm, która jest wkręcana w podłoże (korpus), gdzie mierzona jest temperatura. Umieszczony we wnętrzu korpusu element pomiarowy zmienia liniowo swoją rezystancję pod wpływem temperatury korpusu. Sygnał z czujnika wyprowadzony jest żyłami przewodu, który może mieć zakończenie na przewodzie w postaci złącza Hirschmann typu G4 W1F (gniazdo). Wnętrze korpusu zalane jest zalewa twardą, a przewód zabezpieczono przed wyrwaniem.
Informacje techniczne

Metrologiczne                 
Zakres pomiarowy   +5 °C ...+100 °C
Elektryczne    
Dopuszczalne parametry wejściowe   Ui = 6,5 V DC, Pi = 0,8 W
Rezystancja   R0 = 100 Ω ± 0,5% dla temp. 0 °C przy I­= 0,5 mA
Współczynnik temperaturowy   = 3850 ppm/ oC
Czas reakcji   t ­0,9 = 9 min
Mechaniczne    
Gabaryty   41 x 30 mm
Mocowanie   M12 x 1,5 mm, głębokość otworu minimum 14 mm
Masa   250 g
Warunki pracy    
Temperatura otoczenia   +5 °C...+40 °C
Wilgotność względna   do 95 %
Wibracje sinusoidalne   0...55Hz / amplituda ≤ 0,35 mm
Położenie w czasie pracy   dowolne
Cecha budowy przeciwwybuchowej   I M1 Ex ia I
Stopień ochrony obudowy   IP 54
Oznakowanie CE na zgodność z:   ATEXPobierz kartę katalogową