PAC-1 - Przetwornik


Opis

Przeznaczony jest do analogowego pomiaru ciśnienia w instalacjach pneumatycznych i hydraulicznych. Stosowany jest w rozproszonych systemach sterowania i monitorowania pracy maszyn w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych, zgodnie z właściwościami określonymi cechą budowy przeciwwybuchowej.

Cechy

Analogowy pomiar ciśnienia odbywa się za pomocą przetwornika piezorezystancyjnego włączonego w mostkowy układ pomiarowy. Sygnał z mostka przetwarzany jest na postać cyfrową w układzie mikrokontrolera, który również zajmuje się komunikacją zewnętrzną. 
Przetwornik PAC-1, w zależności od wersji, może być wyposażony w interfejs:

W przypadku zastosowania łącza cyfrowego według standardu CAN lub RS‑485 możliwe jest dokonywanie nastaw parametrów transmisji.
Informacje techniczne

Elektryczne    
Napięcie zasilania UN w zależności od wersji   12 V DC -5 % +10 %
  5 V DC -5 % +15 %
Pobór prądu IN w zależności od wersji:    
- standard CAN, 12 V   10 mA
- standard CAN, 5 V   7 mA
- standard RS-485, 12 V   12 mA
- pętla prądowa 4...20 mA,  12 V   30 mA
- pętla prądowa 0,2...1 mA, 12 V   10 mA
Opcje sygnału wyjściowego:    
- trójprzewodowa pętla prądowa   0,2...1 mA,
- trójprzewodowa pętla prądowa     4...20 mA
Rezystancja obciążenia obwodu wyjściowego dla przetwornika o zakresie 0,2...1 mA   0<=R<=3,4 kOhm
Rezystancja obciążenia obwodu wyjściowego dla przetwornika o zakresie 4...20 mA   0<=R<=180 Ohm
Przyłącze elektryczne   4-pinowe gniazdo typu SGH-4
Metrologiczne    
Zakresy pomiarowe w zależności od wersji:    
ciśnienie względne   0,1 MPa; 0,2 MPa;  0,5 MPa; 1 MPa lub 2 MPa
ciśnienie absolutne   5 MPa; 10 MPa; 20 MPa; 40 MPa; 60 MPa lub 100 MPa
dokładność pomiaru   ±0,4 % zakresu pomiarowego
Środowiskowe    
temperatura otoczenia   -10 °C ... 80 °C
temperatura mierzonego medium   -10 °C ... 80 °C
wibracje sinusoidalne w zakresie 1..55 Hz   do 2 g
wilgotność względna   do 95 % bez kondensacj
Mechaniczne    
Gabaryty   Ø40 x 145 mm
Masa   0,6 kg
Stopień ochrony obudowy   IP67
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej   I M1 Ex ia I
Certyfikat badania typu WE   KDB 07ATEX253
Dopuszczalne parametry wejściowe:    
wersja zasilana napięciem +12 V DC   Ui = 13,7 V DC
wersja zasilana napięciem +5 V DC   Ui = 6,3 V DC, Ii = 1,53 A

 

Pobierz kartę katalogową