RBz 1-6 - Iskrobezpieczny blok elektrohydrauliczny


Opis

Elektrycznie lub mechanicznie sterowany rozdzielacz hydrauliczny w maszynach i urządzeniach hydraulicznych, pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

 

Cechy
Informacje techniczne

Elektryczne    
- sterowanie elektryczne             Zespół Sterujący typu ZES 40        
- zasilanie    12 V DC ± 15%
- rezystancja cewki    126 ± 10 Ω
Warunki pracy    
- współczynnik przepływu Kv wg DIN IEC 534      15,8 l/min dla emulsji olejowo-wodnej
- optymalna temperatura otoczenia   5 ÷ 65ºC
- wilgotność względna powietrza   do 95 %
- medium robocze   olej hydrauliczny, emulsja olejowo-wodna
- wymagana/zalecana filtracja   40/25 µm
- ciśnienie nominalne   32 MPa
- ciśnienie maksymalne   35 MPa
Mechaniczne    
Masa   n × 6,8 kg
Wymiary gabarytowe   (n × 40,5 + 40) × 150 × 268 mm
    n = 1 ÷ 6Pobierz kartę katalogową