PPP-1 - Pływakowy przetwornik poziomu


Opis

Pływakowy przetwornik poziomu PPP-1 przeznaczony jest do analogowego pomiaru temperatury i poziomu cieczy w zbiornikach.

Cechy
Informacje techniczne

Metrologiczne     
- zakres pomiarowy poziomu   do 500 mm
- maksimum pomiarowe (20 mA)     20 mm poniżej powierzchni montażowej czujnika
- rozdzielczość miernika poziomu   5 mm
- zakres pomiarowy temperatury   +5ºC ÷ 85ºC
- maksymalne odchylenie od pionu   40º
Elektryczne    
- zasilanie - wyjście   +5 V DC; maks. 60 mA - analogowe 4 ÷ 20 mA
Warunki pracy    
- medium   olej, emulsja olejowo-wodna
- temperatura otoczenia   5 ÷ 65ºC
- temperatura medium   5 ÷ 95ºC
- wilgotność względna   do 100%
Mechaniczne    
Wymiary   68×40+Ø45×długość sondy
Masa   ok. 2,2 kg
Stopień ochrony obudowy   IP 65

Pobierz kartę katalogową