RWSE-1 - Rozdzielacz wykonawczy


Opis

Przeznaczony jest do sterowania przepływem medium, które poprzez obwód hydrauliczny steruje jednym odbiornikiem z jedną funkcją. Sterowanie elektryczne lub ręczne rozdzielaczem umożliwia zatrzymanie przepływu medium lub jego przepływ w określonym kierunku. Jako medium stosuje się olej hydrauliczny (lub inny o podobnych własnościach) lub emulsję olejowo-wodną.

Cechy
Informacje techniczne

Elektryczne        
Napięcie zasilania Un   10,2 ...13,8 V DC
Pobór prądu In   110 mA przy zasilaniu 12 V DC
Dopuszczalne napięcie wejściowe Ui   14,1 V DC
Dopuszczalny prąd wejściowy Ii   1,6 A
Hydrauliczne    
Medium robocze   olej hydrauliczny, emulsja olejowo-wodna,
Ciśnienie nominalne Pn   32 MPa
Ciśnienie maksymalne Pmax   35 MPa
Zakres lepkości   2,8 .. 380 mm2/s
Współczynnik przepływu Kv (wg DIN IEC 534)   18 l/min 
(dla emulsji olejowo-wodnej)
Wymagana/zalecana filtracja   25 /40 μm
Warunki pracy    
Temperatura otoczenia   +5 °C¸ +60 °C
Temperatura medium   0 °C +70 °C
Wilgotność względna powietrza   do 95 %
Pozycja pracy   dowolna
Czas pracy   nieograniczony
Inne    
Wymiary gabarytowe   42 x 100 x 191,5 mm
Masa   6,5 kg
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej   I M1 Ex ia I
Stopień ochrony obudowy   IP54
Oznakowanie CE na zgodność z   ATEX
Certyfikat badania typu WE   OBAC 08 ATEX 216XPobierz kartę katalogową