FOTOPYLOX - Przenośny miernik zawartości części niepalnych


Opis

Natychmiastowa ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego bezpośrednio w wyrobiskach górniczych

Cechy
Informacje techniczne

Zakres pomiarowy       30 - 100% Na
Średni błąd pomiaru   < 3% Na
Granulacja próbki   0 - 1 mm
Masa próbki   ok. 30 g
Czas trwania pomiaru   ok. 8 sek.
Typ zasilania   akumulatorowe
Akumulator   typ AEx-12/1800
Maksymalna liczba pomiarów możliwych
do wykonania po jednokrotnym
naładowaniu akumulatora
  ~ 1000
Wyświetlanie wyniku pomiaru   na wyświetlaczu LCD 2×16 znaków
Wymiary   88×148×157 mm
Masa własna   ok. 2,8 kg
Warunki pracy:    
- temperatura otoczenia   5 - 40°C
- wilgotność względna   < 90% w temperaturze 40°CPobierz kartę katalogową