ALFA-06/3E - Absorpcyjny system ciągłej kontroli jakości węgla


Opis

Ciągły pomiar zawartości popiołu, wilgoci i wyliczanie wartości opałowej w węglu transportowanym przenośnikiem taśmowym.

Cechy
Informacje techniczne

Rodzaj pomiaru       automatyczny, dynamiczny, bezstykowy
Rodzaj mierzonego materiału   węgiel kamienny
Granulacja mierzonego węgla   0÷30 (80) mm
Grubość warstwy   50÷250 (300) mm
Zakres pomiaru:    
- zawartość popiołu   3÷95% Ar
- zawartość wilgoci   3÷30% Wrt
Błąd pomiaru określony na podstawie
średniego odchylenia standardowego
   
dla popiołu w zakresie 3÷30%   σ ≤ 1,5% Ar
dla popiołu w zakresie 30÷95%   σ ≤ 2% Ar
dla wilgoci   σ ≤ 1,5% Wrt
Podstawowy czas pomiaru:    
częstotliwość prezentacji wyników pomiarowych   dowolna wielokrotność czasu pomiaru
Zasilanie:    
zespół elektroniki popiołomierza   230 V AC 50 Hz
zespół elektroniki wilgociomierza   24 V DC
Stopień ochrony:   IP 54
charakterystyka źródeł promieniowania w:
popiołomierzu:
   
137Cs   0,555 GBq
241AM   11,1 GBq
wilgociomierzu   fala elektromagnetyczna o mocy 10 mW
Wyjścia standardowe   RS 422
Wizualizacja wyniku pomiaru   monitory, wyświetlacze
Warunki zabudowy i poprawnego działania   wszystkie taśmy zwykłe, niezbrojone centralne ułożenie warstw węgla o różnej jakości na taśmie
Wymiary zewnętrzne i masa popiołomierza
lub wilgociomierza:
   
- część mechaniczna           1400×600× s mm (s = szerokość trasy)
- blok elektroniki popiołomierza   280×280×150 mm
- blok elektroniki wilgociomierza   140×160×30 mm
- masa   w zależności od s - około 200 kg
Warunki pracy:    
- temperatura otoczenia   -10°C÷40°C
- wilgotność względna przy 20°C   20÷80%
- ciśnienie atmosferyczne   700÷1060 hPa