KT-6 - Kaskadowe układy regulacji silników synchronicznych pierścieniowych na napięcie 6 kV


Opis

Przekształtniki tyrystorowe z komutacją zewnętrzną są przeznaczone do wysoko sprawnej płynnej regulacji prędkości obrotowej napędów z silnikami asynchronicznymi pierścieniowymi, w układzie kaskady podsynchronicznej, o mocy od 160 kW do 3150 kW, zasilanych napięciem np. 6kV.

Stosowane w kopalnianych wentylatorach głównego przewietrzania, wentylatorach w blokach energetycznych, wentylatorach w cementowniach, maszynach wyciągowych przekładniowych, pompach wszystkich typów, sprężarkach wirowych, itp. urządzenia.

Cechy
Informacje techniczne

Napięcie znamionowe zasilania

220 V, 50 Hz

Napięcie sterowania obwodów pomocniczych

24 V=

Sygnał sterowania zdalnego

0 ... 4 ... 20 mA

Wymiary zewnętrzne

600×600×2000 mm

Masa

200 kg

Stopień ochrony obudowy

IP-20

Zespół diodowo-tyrystorowy PDT

Znamionowe prądy obwodu pośredniego

400-1400 A

Znamionowe napięcie zasilania prostowników:
diodowych
tyrystorowych

600÷1800 V
200÷660 V

Wymiary zewnętrzne:
PDT 4, 5, 6
PDT 8, 11, 14

800×600×(2000+450) mm
1600×600×(2000+450) mm

Masa
PDT 4, 5, 6
PDT 8, 11, 14

400 kg
900 kg

Stopień ochrony obudowy

IP-20

Transformatory przekształtnikowe 3-uzwojeniowe suche TPS

Znamionowe moce uzwojeń GN

120, 180, 350, 500 i 630 kV·A

napięcie górne GN

6000 V (+10%, –5%)

napięcie dolne DN1; DN2

130÷660 V

Pobierz kartę katalogową