TURO-A - Wyposażenie energoelektroniczne


Opis

Sterowanie silnikiem napędowym lokomotywy LeaBM-12

Cechy

• Dwupołożeniowa regulacja prądu ze stałoprocentową pętlą histerezy w zakresie jazdy i hamowania
• Bezprądowe łączenie styczników
• Pełna zamienność z podzespołami wyposażenia TUSO/M
Informacje techniczne

Znamionowe napięcie zasilania 144V DC
Prąd maksymalny 295A
Zakres regulacji prądu przy rozruchu 80-295A
Zakres regulacji prądu przy hamowaniu 80-200A
Napięcie zasilania obwodów sterowania 26V
Element wykonawczy regulatora prądu łącznik tyrystorowy prądu stałego