BOSS 2010 - System sterowania pracą osadzarki


Opis

Pozwala na maksymalizację produkcji koncentratu przy ograniczeniu wielkości strat węgla w odpadach. 

Cechy
Informacje techniczne

 

Warunki pracy:

         

 

- temperatura otoczenia

 

5-40°C

- wilgotność względna powietrza przy temperaturze 40°C

      

maksymalnie 90%

- ciśnienie atmosferyczne

 

700-1060 hPa

Zakres stosowania

 

osadzarki pulsacyjne miałowe i ziarnowe

Zasilanie elementów wykonawczych

 

sprężone powietrze w klasie 5.4.3 wg PN-ISO 8573-1 lub olej hydrauliczny

Sposób sterowania odbiorem produktów

 

mechanicznie niezależne napędy pozycjonowane

Regulacja rozluzowania łoża

 

automatyczna

Sterowanie szerokością szczeliny upustowej odpadów

 

automatyczne

Sterowanie położeniem zasuwy progowej (opcjonalnie)

 

automatyczne

Sterowanie ilością wody dolnej

 

automatyczne, indywidualnie dla każdego z przedziałów roboczych lub wspólnie dla koryta

Sterowanie ilością powietrza roboczego

 

automatycznie, indywidualnie dla każdego z przedziałów roboczych

Zapobieganie wypłukiwaniu łoża po zaniku nadawy

 

automatyczne

Monitorowanie stanu procesu i sygnalizacja stanów awaryjnych

 

nadrzędny system sterowania, komputerowe stanowisko nadzoru, pulpit operatorski, sterowniki przedziałowe

Synchronizacja pulsacji powietrza

 

dla jednego lub dwóch koryt maszyny

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 

przyłącza cyfrowe dla popiołomierzy, przepływomierzy, wejścia analogowe dla czujnikówciśnienia

roboczego, czujników ciśnienia sterującego, sygnały analogowego sterowania wydajnością

dmuchaw, podajników węgla, wydajnością przenośników kubełkowych,

współpraca z nadrzędnymi systemami sterującymi

Stabilizacja jakości produktu górnego

 

regulatory dostosowane do współpracy z miernikiem MPN

Stopień ochrony obudowy:

 

 

- szafa sterująca

 

 

IP54

- sterownik technologiczny węzła osadzarkowego   IP65
- sterownik przedziału (koryta)   IP65
     
     Pobierz kartę katalogową