SMP-NT/A - System monitorowania parametrów atmosfery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


Opis

BARDZO KRÓTKI CZAS REAKCJI SYSTEMU NA ZAGROŻENIA. REALIZACJA CIĄGŁYCH POMIARÓW WIELKOŚCI MIERZONYCH

Cechy
Informacje techniczne

Poziom dyspozytorski
W skład poziomu dyspozytorskiego wchodzi komputer z zainstalowanym specjalizowanym oprogramowaniem umożliwiającym:

wizualizację danych z urządzeń kontrolno-pomiarowych
sterowanie pracą urządzeń kontrolno-pomiarowych
dostęp do danych zgromadzonych w bazach danych
wykonywanie złożonych raportów i zestawień
udostępnianie gromadzonych danych do innych systemów wyższego poziomu nadzoru dyspozytorskiego
Poziom stacyjny
Poziom stacyjny składa się z central telemetrycznych CMC-4 wyposażonych w moduły zasilająco-transmisyjne typu MZT. Moduły MZT dostarczają iskrobezpiecznego zasilania do urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz pośredniczą w komunikacji między częścią powierzchniową i dołową systemu.

Poziom urządzeń kontrolno-pomiarowych
W skład poziomu urządzeń pomiarowych i koncentratorów danych wchodzą m.in.:

metanomierz MM-4: 0 ÷ 100% CH4,
miniaturowa cyfrowa centrala dołowa MCCD-01
czujniki analogowe o sygnale wyjściowym 0,4 ÷ 2 V
czujnik tlenku węgla MCO: 0 ÷ 200 pp CO i 0 ÷ 1000 ppm CO
czujnik tlenu MO2: 0 ÷ 25%O2
czujnik metanu MCH: 0 ÷ 100% CH4
czujnik wilgotności względnej i temperatury MHT
czujnik różnicy ciśnień MRC: wiele zakresów pomiarowych
anemometr AS-3
klawiatura kalibracyjna KB-1
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY

Licencja: Instytut Technik Innowacyjnych EMAGPobierz kartę katalogową