ARP 2000 P/E - System do rejestracji i analizy przyśpieszeń drgań niskoczęstotliwościowych gruntu i budowli


Opis

Kompleksowa ocena wpływu wstrząsów na powierzchnie

Cechy
Informacje techniczne

Rodzaj czujników

czujniki akcelerometryczne typ CZP3X opcjonalnie sejsmometry SPI-70 w stacji nadawczej SN/ARP

Liczba rejestrowanych składowych drgań

1, 2 lub 3

Transmisja sygnałów od czujnika do lokalnego koncentratora pomiarowego

cyfrowa

Maksymalna odległość czujników

od koncentratora

- standardowo: < 15 m

- opcjonalnie: < 1000 m (na specjalne zamówienie

Centralne zasilanie czujników z koncentratora

1 para teletransmisyjna

Cyfrowa transmisja danych z czujników

1 para teletransmisyjna

Liczba koncentratorów pomiarowych w rejonie

nieograniczona

Maksymalna liczba czujników trójskładowych

współpracujących z koncentratorem lokalnym

4 (standardowo 2)

Synchronizacja podstawy czasu

zegar satelitarny GPS (gwarantowana dokładność synchronizacji

podstawy czasu ±1 μs)

Dynamika rejestracji i przetwarzania

90 dB

Pasmo rejestrowanych częstotliwości

(0,5÷100) Hz

Zakres pomiarowy

standard: 3000 mm/s2 (dla czujnika CZP3X)

standardowy opcjonalny: 50 mm/s (w stacji SN/ARP)

Okres przetwarzania a/c sygnału sejsmicznego

T = 2600 μs (stały)

Maksymalna odległość koncentratorów

lokalnych od centrum przetwarzającego

nieograniczona w ramach zasięgu sieci GSM

Rodzaj transmisji

GSM - 3G

Szybkość transmisji

9.600 b/s

Zasilanie lokalnych koncentratorów danych

buforowane kontrolowane zdalnie

Temperatura pracy koncentratora pomiarowego

-20°C÷40°C

Temperatura pracy czujników

 0°C÷40°C – sejsmometry SPI-70

-20°C÷40°C – czujniki CZP3XPobierz kartę katalogową