ARAMIS M/E - System sejsmiczny z cyfrową transmisją sygnałów sejsmicznych DTSS


Opis

 Wizualizacja i przetwarzanie informacji o zjawiskach sejsmicznych w kopalniach węgla kamiennego.

Cechy
Informacje techniczne

W zależności od rozległości obiektu system wykorzystuje jako czujniki: sejsmometry lub opcjonalnie geofony niskoczęstotliwościowe.
Wyposażony jest w iskrobezpieczną centralnie zasilaną z powierzchni cyfrową transmisję danych umożliwiającą przesyłanie po jednej
linii teletransmisyjnej 1, 2 lub 3 składowych rejestrowanej prędkości drgań X, Y, Z. Próbkowanie sygnałów realizowane jest za pomocą
(24 bitowych) konwerterów Sigma Delta, co zapewnia dużą dynamikę przetwarzania i rejestracji.

 

Maksymalna liczba kanałów trójskładowych

            

standardowo 16 z jedną kasetą SP/DTSS

(opcjonalnie 32 z dwoma kasetami SP/DTSS

Czujniki

 

- sejsmometry typu SPI-70 w stacjach nadawczych SN/DTSS

- sejsmometry w obudowie typu CS/DTSS

- geofony niskoczęstotliwościowe typu GVu, GVd, GHa

- sondy trójskładowe SG3

Pasmo rejestrowanych częstotliwości

 

0 ÷ 150 Hz (nadajnik dołowy)

Sposób transmisji sygnału

 

transmisja cyfrowa, binarna

zapis cyfrowy jednej, dwóch lub trzech składowych X, Y, Z

Liczba transmitowanych składowych (X,Y,Z) 

sygnału po jednej linii transmisyjnej

 

1, 2, lub 3

Dynamika rejestracji i przetwarzania

 

nie mniejsza niż 110 dB (jednoskładowa), 100 dB (trójskładowa)

Zasilanie dołowych stacji nadawczych

 

centralne, iskrobezpieczne z powierzchni

Napięcie zasilające na linii

 

35 V DC

Maksymalny prąd linii

 

78 mA

Maksymalna długość toru transmisyjnego

 

do 10 km

Szybkość transmisji danych

w systemie DTSS

 

19200 b/s

Średnia precyzja lokalizacji

   

±20 m (X,Y), ±50 m (Z) pod warunkiem optymalnego

rozmieszczenia czujników

Częstotliwość próbkowania

 

500 Hz

Minimalna energia lokalizowanego

zjawiska

 

102 J

Stopień ochrony obudowy urządzeń

części dołowej systemu

 

IP 54

 

 Pobierz kartę katalogową