ARES-5/E - Sejsmoakustyczny system do oceny zagrożenia tąpaniami


Opis

Ocena zagrożeń tąpaniami w rejonie ściany.

Cechy
Informacje techniczne

Zadaniem systemu ARES-5/E jest przetwarzanie przy pomocy elektrodynamicznych sond pomiarowych SP-5.28/E (mocowanych na kotwach w ociosie chodników przygotowawczych) prędkości drgań mechanicznych górotworu na sygnał elektryczny, a następnie przesyłanie tych sygnałów na powierzchnię do kopalnianej stacji geofizyki. W powierzchniowej części systemu następuje cyfrowa obróbka sygnałów i ich komputerowa interpretacja.

Liczba kanałów pomiarowych

      

8 (maks. 64 przy 8 stacjach powierzchniowych)

Rodzaj transmisji

 

naturalna, prądowa

Maksymalna długość toru transmisyjnego

 

10 km

Pasmo przenoszonych częstotliwości

 

28 ÷ 1500 Hz

Przetwarzany parametr drgań

 

prędkość

Typ sondy pomiarowej

 

SP-5.28/E

Pasmo sondy

 

28 Hz ÷ 1500 Hz

Czułość sondy

 

8,66 V/m/s ±15%

Położenie sondy

 

dowolne

Sposób zasilania części obiektowej

 

centralnie z powierzchni z obwodu iskrobezpiecznego kategorii „ia”

Napięcie zasilania linii transmisyjnej

 

32 V ±1 V

Maksymalny prąd w linii

 

≤S 40 mA

Kontrola linii transmisyjnej

 

zwarcie, przerwa

Kontrola ciągłości kabla łączącego czujnik

z nadajnikiem

 

brak ciągłości - sygnał w kanale o częstotliwości 480 Hz

Test nadajnika

 

odwrócenie polaryzacji linii - sygnał w kanale o częstotliwości 480 Hz

Kontrola pracy wybranego kanału

 

możliwość podsłuchu wybranego kanału

Maksymalna częstotliwość próbkowania

sygnałów sejsmoakustycznych

 

10 kHz

Częstotliwość próbkowania obwiedni sygnałów

 

250 Hz

Dynamika przetwarzania sygnału

 

54 dB

Dynamika przetwarzania obwiedni sygnału

 

48 dB

Prezentacja wyników

 

monitor LCD komputera przetwarzającego

Napięcie zasilania systemu

 

230 V ±10%

Moc pobierana przez stację powierzchniową

 

180 VA

Temperatura pracy

 

– część obiektowa: od +5°C do +40°C

– część stacyjna: od +5°C do +30°C

Stopień ochrony obudowy urządzeń części

dołowej systemu

  

IP 54

Pobierz kartę katalogową