Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych


Opis

Nr projektu: UOD-DEM-1-303/001    

Akronim: SEISMOBILE

strona www: seismobile.cttemag.com.pl


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.: „Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych" w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego NCBR Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ współfinansowany z Działania 1.5. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa Beneficjenta: Centrum Transferu Technologii EMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa : Nr UOD-DEM-1-303/001

Termin realizacji : 01-01-2014 ÷ 30-06-2016

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO