Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie Centrum Transferu Technologii EMAG


Opis

Nr projektu: UDA-POIG.06.01.00-24-094/12-00    
Akronim: PASZPORT DO EKSPORTU
strona www: paszport.cttemag.com.pl

 


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. realizuje Projekt
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG
w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
NAZWA BENEFICJENTA: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WARTOŚĆ PROJEKTU: 352 378,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 179 939,00 PLN
UDZIAŁ ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 85% wartości dofinansowania, tj. 152 948,15 PLN
OKRES REALIZACJI: 15/09/2012 - 14/09/2014

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO